Telefon: 021.3111.054 | 031.4050.362 | 0788.424.314

Admitere

Cine se poate inscrie la FEG Bucuresti ?
Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, toate persoanele indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima – absolvirea unui liceu) care urmaresc obiecive cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare, formare continua – pentru a deveni mai competenti pe piata muncii.
Inscrierea
Persoanele interesante vor prezenta, la sediul FEG Bucuresti din Strada Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrarea 2, etj. 2, camera 205 A, sector 1 (langa Sala Palatului – Intrarea Cismigiu), un dosar care va contine:
  • Diploma de studii (in copie si original)
  • Foaie matricola (in copie si original)
  • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate (in copie)
  • Certificat de nastere (in copie)
  • Certificat de casatorie (in copie, pentru doamne)
  • Adeverinţa medicala (de la medicul de familie sau dispensarul de cartier)
  • Cerere si contract tip (se vor completa la secretariatul FEG)
  • Doua fotografii tip buletin

Mobile Theme Switch DEBUG
Current Theme : feg-bucuresti
Checking rule
+ Source : Mobile
+ Theme : attitude
Check if isMobile() : false
Rule not valid.
Checking rule
+ Source : Tablet
+ Theme : attitude
Check if isTablet() : false
Rule not valid.


Theme To Be Used : feg-bucuresti